zaterdag 15 augustus 2015

Algemene Regels voor deelnemers Pulse MTB-streetrace Melderslo
Voor de categorieën jeugd (6 tot 16 jaar), recreanten (16 tot 40 jaar), recreanten (vanaf 40 jaar) en de licentie houders gelden de volgende regels:

1.1 Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.

1.2 De mountainbike banden moeten een minimale bandbreedte van 1,75 inch hebben.

1.3 Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een valhelm te dragen.

1.4 Iedere deelnemer is verplicht het inschrijvingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

1.5 De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de wedstrijdcommissarissen worden bestraft.

1.6 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn fiets en stuurbord- en rugnummer. Het stuurbord- en rugnummer bezorgt men na de wedstrijd terug bij de inschrijving. Het rugnummer dient steeds goed zichtbaar gedragen te worden.

1.7 Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.

1.8 Er mag alleen gereden worden met mountainbikes. De mountainbike dient te beschikken over twee goed werkende remmen waarvan tenminste een op het achterwiel. De uiteinden dienen voldoende afgedicht te zijn, zodat onnodig letsel bij valpartijen wordt voorkomen. Er mogen geen scherpe of anderszins gevaarlijke onderdelen aan de mountainbike zijn aangebracht.

1.9 Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en / of organisatie.